Główni bohaterowie antygony

Pobierz

Bohaterowie pochodzą z wyższych sfer.. Ojciec Antygony, Ismeny, Polinejkesa oraz Eteoklesa.. Konflikt tragiczny polega na istnieniu przeciwstawnych równorzędnych racji, pomiędzy którymi bohater praktycznie nie może dokonać słusznego wyboru.Bohaterowie Homera: Homer stworzył cały greckich system bogów, określił zakres ich władzy i kompetencje.. 2011-08-06 21:14:42główną cechą konstrukcji bohaterów jest tragizm (Antygona i Kreon są postaciami tragicznymi - jakiekolwiek decyzje podejmą, złamią boskie albo ludzkie prawa i zbliżą się do katastrofy); działania bohaterów charakteryzuje ironia tragiczna (Kreon uparcie trwa przy swojej decyzji, nie wiedząc, że z tego powodu straci bliskich i .Kreon jest jednym z bohaterów antycznego dramatu Król Edyp (większą rolę odgrywa w innym dziele Sofoklesa - Antygonie).. Antygona wybiera między prawem boskim (pochówek brata, zgodnie z religią), a prawem ludzkim (wola Kreona - władcy).7.. .Bohaterowie.. Bohaterowie nie zmieniają się, konsekwentnie trwają przy swoich przekonaniach 8.. Bohaterowie Antygony.. Stanowczo odrzucił ludowe zabobony, krwiożerczość i grozę.. Podczas wykonywania zadań dyskutują między sobą, korzystają z teksu dramatu, wyszukują właściwe cytaty.. Młoda, odważna, zbuntowana wobec zakazu Kreona.. Fatum nie oszczędziło tego dumnego, gardzącego ludem despoty..

Jego cechy charakteru poznajemy głównie po rozmowie z ojcem.

Miała dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa oraz siostrę Ismenę.. Akcja Antygony zbudowana jest wokół dwóch konfliktów: konfliktu Kreona jako władcy z niepisanym prawem boskim oraz konfliktu Antygony jako obywatela z władcą.. Formułują argumenty i je uzasadniają.. Władając Tebami dowiaduje się, że jest winny ojcobójstwo oraz .Główne zagadnienia lekcji.. Antygona - główna i tytułowa bohaterka tragedii, córka Edypa (który był królem Teb), siostra Ismeny, Polinejkesa (zdrajcy) i Eteoklesa; odważna, stawia prawa boskie ponad prawo Kreona (ludzkie), walczy o prawo pochówku swojego brata, bo uważa, że chociaż jest zdrajcą, nie do ludzi należy ocenianie i karanie go.. Z oddaniem i poświęceniem służy swej ojczyźnie - Tebom.. 12.Scenariusz lekcji 13.. Gdy zmienił swoją decyzję o wyroku na Antygonie, było już za późno, aby uniknąć nieubłaganie zbliżającej się katastrofy.Antygona - pozostali bohaterowie, Sofokles - Antygona - streszczenie, opracowanie.. W literaturze antycznej tragizm wiąże się z konfliktową .Bohaterowie szekspirowscy są nam bliscy także dlatego, że działają często z pobudek egoistycznych, żyją "dla siebie" i nie zawsze towarzyszy im poczucie jakiejś misji do spełnienia, jakie towarzyszyło choćby tytułowej bohaterce "Antygony" Sofoklesa.Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Tytułł utworu najczęściej wzięty od imienia głównego bohatera..

2012-02-12 14:39:05 Czy w 'Oszukać Przeznaczenie' bohaterzy główni umierają?

Odsłanianie świata wartości Antygony i Ismeny.. jeżeli postąpiła by według rozkazu króla nie grzebiąc brata złamała by główne zasady tradycji i religii sprowadzając na siebie gniew bogów.. Źródłem treści dramatu jest mit o Labdakidach, związany z historią Teb miasta położonego w Grecji, niedaleko Aten.. Jedną z cech dramatu klasycznego był właśnie tragizm postaci, więc od samego początku wiedzieliśmy, że jakkolwiek nie postąpiłby główny bohater, czyli Antygona, to i tak jest skazany na klęskę.Akcja tragedii nieuchronnie zmierza do katastrofy głównych bohaterów.. Gdy kraj jest nękany klęskami i zarazą, podąża do wyroczni delfickiej po radę, nie bacząc na nic.Na lekcji uczniowie pracują w grupach.. Tworzą mapy mentalne prezentujące głównych bohaterów dramatu Sofoklesa: Antygonę i Kreona.. Jego sposób patrzenia na bogów różnił się zasadniczo od ówczesnej religii greckiej.Sofokles, autor Antygony, jest jednym z najwybitniejszych tragików antycznej Grecji.. Nazywana jest tragedią władzy i klasyfikowana jako chronologicznie ostatnia z cyklu trzech tragedii tebańskich (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona) opartych na mitach o tebańskim rodzie Labdakidów.Utwór jest powszechnie uznawany za arcydzieło dramaturgii światowej o nieprzemijającej sile oddziaływania na widza.Streszczenie "Antygona" Sofoklesa rozpoczyna się od rozmowy sióstr, Antygony i Ismeny, o decyzji Kreona.Stwierdził on bowiem, że jeden z ich braci, Polinejkes, nie zostanie pochowany za to, że uznany został przez władcę za zdrajcę ojczyzny, gdyż wystąpił przeciwko własnemu bratu, Eteoklesowi, który zasiadał na tronie.Rozpoczął tym samym wojnę domową.Bohaterowie: Lajos - Ojciec Edypa, władca Teb Jokasta - Matka Edypa, a także jego późniejsza żona Edyp - Zabójca Lajosa, mąż Jokasty..

''Antygona'': bohaterowie Poznanie ciekawych, choć uwikłanych w tragiczne losy, postaci umożliwia właśnie lektura utworu ''Antygona''.

"Antygona" należy do początkowych utworów Sofoklesa.. Jest młoda i piękna, ma wkrótce wyjść za mąż za .Antygona była dzieckiem zrodzonym z kazirodczego związku Edypa i Jokasty.. "Antygona" - wokół świata wartości głównych bohaterów.. Zdaniem Kreona Polinejkes był zdrajcą, musi więc zostać ukarany.Cechy tragedii antycznej na przykładzie Antygony Sofoklesa.. Bohaterowie, których trzeba znać z tej tragedii, to:Myślę, że na podstawie wyżej przytoczonych argumentów udało mi się udowodnić, że Antygona byłą postacią tragiczną.. Analiza "Prologu" | Uczę.plTragizmem nazywamy kategorię estetyczną, która określa sytuację głównego bohatera - jest on skazany na siły zewnętrzne, czyli fatum; sam nie może decydować do końca o swoim losie; targają nim sprzeczne uczucia, co zawsze prowadzi do klęski.. Wyjaśnij pojęcie tragizmu na przykładzie "Antygony" Sofoklesa.. Podczas wykonywania zadań dyskutują między sobą, korzystają z teksu dramatu, wyszukują właściwe cytaty.. Formułują argumenty i je uzasadniają.. Bardzo kocha Antygonę, boi się o jej życie i występuje w jej obronie.Charakterystyka bohaterów Antygona - główna bohaterka utworu.. Jej powstanie datuje się na V w.p.n.e., wystawiono ją w Atenach po raz pierwszy około 441 r.p.n.e..

Jest antagonistką (przeciwniczką) Kreona.Główni Bohaterzy Gier 2013-05-28 17:45:38 Jak mówi się poprawnie : główni bohaterzy czy główni bohaterowie?

Istnienie równorzędnych, przeciwstawnych wartości.. O pomoc prosi Ismenę tylko raz, gdy ta się nie zgadza, później stanowczo odrzuca jej przyznanie się do winy, i bierze całą odpowiedzialność na siebie.. Antygona jest chronologicznie ostatnią po Królu Edypie oraz Edypie w Koloni.Zgodnie z zasadami antycznej tragedii, główni bohaterowie utworu: Kreon i Antygona zostają postawieni przed tragicznymi wyborami, z których każdy jest dla nich niekorzystny.. Takie rozbicie problemu na dwa konflikty sprawiło, że w akcji występują dwaj równorzędni bohaterowie .tragizm Antygony polegał na tym że główna bohaterka musiała wybrać między dwoma wyjściami z których każde miało swoją dobrą alei i złą strone.. Bak przeplatania scen tragicznych-komicznymi.. Wbrew zakazowi władcy decyduje się na pochowanie brata, wiedząc, że czeka ją za to śmierć.Kreon to bohater tragiczny - wierząc w swe racje, narażając się bogom, tłumiąc uczucia, doprowadza do śmierci wszystkich najbliższych mu osób.. Na lekcji uczniowie pracują w grupach.. Hajmon - syn Kreona, narzeczony Antygony.. Wychował się w Koryncie, tron Teb zdobył, gdy odgadł zagadkę Sfinksa.. Antygonę cechowała przede wszystkim odwaga.. jeżeli znowu pogrzebała by brata, jak zrobiła, skazała by się na śmierć .Bohaterowie Antygony Antygona - córka Edypa i Jokasty, wbrew woli króla pochowała zwłoki brata; skazana na zamknięcie w grocie popełniła samobójstwo.. Ismena - druga z córek Edypa i Jokasty; początkowo boi się pomóc w pogrzebaniu brata, po aresztowaniu Antygony próbuje wziąć część winy na siebie.Kto ma rację Antygona czy Kreon: Główny konflikt z jakim mamy do czynienia w Antygonie jest konfliktem wartości reprezentowanych przez parę głównych bohaterów: Antygonę i Kreona.. Każde z nich ma swoje jak najbardziej uzasadnione racje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt