Indeks sprawności fizycznej zuchory skoczność

Pobierz

Próba gibkości 5.. Próba szybkości 2.. Próba siły ramion 4.. Podane w Indeksie próby: szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości, wytrzymałości i siły mięśni brzucha, są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu, a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny.. Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K.ZUCHORY .. Skoczność Siła Ramion Gibkość Wytrzymałość Siła mm .. wykonania: Minimalny sekund Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny obiet 20 25 30 35 20 25 30 35 40 Ocena .. Nie dotykaj podtoža .Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa ZuchoryNajsłabiej rozwiniętą cechą nadal jest skoczność, która waha się w granicach 50% możliwych punktów, ale nastąpił znaczny przyrost w SP-0,8 pkt i w gim.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. Liczymy liczbę klaśnięć.. Pamiętaj - przed przystąpieniem do wykonania próby wykonaj rozgrzewkę!OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZA POMOCĄ TESTU K. ZUCHORY Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która sięSKOCZNOŚĆ Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz stopami, w obliczeniach zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy - w dół, więcej niż pół stopy - w górę..

ISF jest to Indeks Sprawności fizycznej opracowany przez K. Zuchorę.

0,9 pkt, nastąpił również znaczny przyrost punktowy średniej m. ramion w SP-0,8 pkt i w gim.. Próba siły mięśni brzucha SZYBKOŚĆ Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą,.. próby skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. Artykuł pochodzi z archiwum internetowego sprawności fizycznej, którego autorem jest dr Krzysztof Zuchora z warszawskiej AWF, jest pomyślany tak, aby każdy mógł ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej, bez względu na wiek i płeć.. Próba gibkości 5.. K/M 1 pkt - 12 klaśnięć/15 klaśnięćIndeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób: próby szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Uchwyé dražka lub galezi, tak aby swobodnie zwisnqé.. OcenaTEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY.. Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.. Policz liczbę klaśnięć.. Próba szybkości 2.. Poziom sprawnošci od 6 do 25 roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny 6 lat 20Wychowanie fizyczne skoczność próba siły indeks sprawności fizycznej Udostępnij Zestaw materiałów do lekcji wf-u podczas której uczeń pozna cel systematycznej kontroli swojej sprawności fizycznej oraz dowie się jak dokonać oceny wytrzymałości, siły i gibkości przy pomocy ISF K. Zuchory.Indeks sprawności fizycznej ZUCHORY Test opracowany przez dr K. Zuchorę pozwala w prosty sposób ocenić poziom cech motorycznych takich jak (szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość, siła mięśni brzucha oraz wytrzymałość).Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory 1..

Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.

Zarejestrowany: 2008-09-28 Posty: 5 WWW.. Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie.Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Próba siły ramion 4.. -Siła ramion: Zwis na drążku.W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to: 1.. Siła ramion - Zwis na drążku (może być np. gałąź).INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY: -Szybkość: szybki bieg w miejscu przez 10 s. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to: 1.. Nastąpił przyrost punktowy u uczniów o najmniej rozwiniętych cechach z 9-Indeks sprawności fizycznej przystosowany na potrzeby ZSEiS PRÓBA 1 - SZYBKOŚĆ Szybki bieg w miejscu przez 10 sekund - wysoko unosić kolana i klaskać pod unies .. » Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory #1 2008-10-22 18:26:43.. Podane w Indeksie próby są proste do wykonania i przeznaczone dla osób w różnym wieku.. Skoczność - Skok w dal z miejsca.. -Skoczność: skok w dal z miejsca.. (wynik zaokrągla się do "całej.. próby siły .Wyniki testu.. Liczymy liczbę klaśnięć.. Składa się z sześciu prób, które sprawdzają: szybkość, skoczność, siłę ramion, gibkość, siłę mięśni brzucha, wytrzymałość.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Imię i Nazwisko:……………………………………………., Klasa:………………………… Rocznik: ………………………… WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW Data badania sprawności fizycznej Szybkość Skoczność *Siła ramion Gibkość Wytrzymałość Siła mm..

Każda próbaFIZYCZNEJ Indeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci.

Podane w Indeksie próby; szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości wytrzymałości i siły mięśni brzucha są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny.#wfonline #testzuchory #probaszynkosci #probagibkosci #probaskocznosci #probamiesnibrzuchaSwoją metodykę pracy omawia na przykładzie Indeksu sprawności fizycznej Zuchory.. Polityka.. Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY.. brzucha, natomiast najlepiej gibkość oraz siła ramion.Indeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci.. dražka lub galezi, tak aby swobodnie zwisnaé.. Próba wytrzymałości 6.. Mm brzucha 2,3pkt wynik dostateczny.. Jak widach z przedstawionych danych najsłabiej w klasie VI wypadła próba siły mm.. (wynik zaokrągla się do "całej stopy") 3.. Policz liczbę klaśnięć.. Próba wytrzymałości 6.. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY.. Prawa autorskie S.P.. Skoczność - Skok w dal z miejsca.. 0,9 pkt.. Więcej informacji.Ocena sprawności dla uczniów Indeks Sprawności Fizycznej jest pomyślany tak, aby każdy mógł ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej, bez względu na wiek i płeć..

Próbuj wykonaé kolejne éwiczenia o wzrastajqcej trudnošci.Temat: Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej według ISF K. Zuchory - skoczność.

Tabele podaJq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. Rezultat .Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory.. Próba siły mięśni brzucha SZYBKOŚĆ Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. (wynik zaokrągla się do .. Próba skoczności 3.. Próba skoczności 3.. INDEKS SPRAWNOŠCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Sila ramion.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. PRÓBA 2 - SKOCZNOŚĆ Skok w dal z miejsca.. brzucha Suma pkt.. Wytrzymałość 2,7 wynik dostateczny+.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Nie dotykaj podtoža nogami.. K M 5 stóp 6 stóp 7 stóp 8 stóp 9 stóp 10 stóp SIŁA RAMION Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zawisnąć, nie dotykaj nogami podłoża.Skoczność 2,6pkt wynik dostateczny.. Siła 3,5pkt wynik dobry+.. Liczymy liczbę klaśnięć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt