Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy

Pobierz

Metoda wyznaczania gęstości ciała za pomocą wagi szalkowej z ławeczką Przyrządy waga szalkowaWyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy Doswiadczenie 3 Przykładowe gęstości ciał stałych i cieczy 1.. Dokumentacja Karty produktu Karta produktuOznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych.. Wyznaczyć masę badanego (osuszonego) ciała stałego -m, 3.Wyznaczanie gęstości ciał stałych metodą hydrostatyczną Metoda pomiaru gęstości ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej opiera się na prawie Archimedesa.. Przy wyznaczaniu gęstości gazów stosuje się metody ważenia naczyń z gazem o różnym ciśnieniu gazu.. Wyznaczyć masę: umytego i osuszonego piknometru -m 1, piknometru napełnionego badaną cieczą -m 3, piknometru zawierającego wodę -m 2 2.. Następnie podwieś próbkę na cienkiej nitce (pozwala na to mała śrubka w jednej z podstaw każdej .. zawierać wyznaczenie gęstości próbki wraz z niepewnościami trzema .Gęstość substancji obliczamy dzieląc masę ciała przez jego objętość.. W przypadku wyznaczania gęstości rzeczywistej ciał porowatych dodatkowo należy określić objętość porów V p oraz przestrzeni wolnej V w .. Napełnić piknometr całkowicie wodą destylowaną i zatkać go zatyczką-termometrem uważając, aby wewnątrz nie było pęcherzyków powietrza.. "Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną korzystając z prawa Archimedesa"..

Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy 1.

Oznaczanie gpstoSci cieczy cial stalvch Gpsto5ci4, inaczej mas4 wlaSciw4 p nazywa siQ wielkoSc odpowiadaj4c4 masie jed- .. Wyznaczanie ggstoSci cieczy za pomocQ areometru Metody oznaczania gqstoSci za pomoc4 areolnetru (rysunek 5.8.1) oparte s4 na prawie Archimedesa: cialo zanurzone .Oznaczenie gęstości ciał stałych polega na określeniu masy ciała m i objętości V.. Gęstość ciała stałego ρ można zatem obliczyć w następujący sposób: ρ = gęstość próbki A = masa próbki w powietrzu B = masa próbki w cieczy pomocniczej ρ 0 = gęstość cieczy pomocniczej ρ L = gęstość powietrzaWYZNACZENIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY METODĄ PIKNOMETRYCZNĄ Opis układu pomiarowego Do oznaczania masy służą wagi.. Gęstość ciała wyrażamy w kg/m3.geometryczna objętości wypartej cieczy Po wyprowadzeniu wzorów będziemy obliczać gęstość dla jednego ciała stałego, którym będzie kula bilardowa, a następnie porównamy uzyskane wyniki by określić dokładność wyżej wymienionych metod.. Liczymy gęstosc wody 2.. Zestaw wykonany jest ze stali nierdzewnej, umożliwia wyznaczanie gęstości: ciał stałych, cieczy.. Gęstość ciała (inaczej masa właściwa) - zgodnie ze wzorem: V m = (1).. Lublin.. Ciężar właściwy (bezwzględny) γ [N/m3] jest to stosunek ciężaru ciałaQdo jego objętościV:Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną..

Wyznaczanie gęstości ciała stałego.

A także objętość: V = rac {m} { ho} 4.Wyznaczanie wagi oraz gęstości ciał stałych.. jesli jest ono nieregularnych kształtów Wrzucamy je do cylindra miarowego wypełnionego woda i odczytujemy o ile ml zwiększył się poziom wody.. Gęstość wyznaczamy ze wzoru (1).. W pierwszych belka zawieszona na centralnym nożu (pryzmacie) waha się swobodnie.wyznaczenie gęstości kilku ciał stałych i cieczy.. Zagadnienia: 1.. Można stosować ją w przypadku ciał o nieregularnych kształtach, gdyż pozwala uniknąć bezpośrednich pomiarów objętości.Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy z wykorzystaniem wag laboratoryjnych RADWAG oraz zestawu do pomiaru gęstościZestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy, przeznaczony jest do wag laboratoryjnych z szalką 128×128 mm.. 1) Wyznaczyć masę piknometru (czystego i dokładnie osuszonego) wraz z korkiem -m p 2) Wrzucić do piknometru badane ciało stałe wypełniając nim ok. 30 objętości pikno- metru.. Zważyć dobrze wysuszony piknometr z zatyczką-termometrem na szklanej podstawce i zapisać jego masę mp.. Wlewamy wodę 4.. Precyzyjne wagi, którymi dysponujemy posiadają jednopunktowe mocowanie szalki, co ogranicza błędy pomiarowe do minimum.TiO2.. Gęstość ciał zależy od temperatury, ponieważ od temperatury zależy objętość ciała V.A..

... Wyznaczanie gęstości regularnych brył i cieczy 2.

Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych Napełniamy piknometr wodą destylowaną o gęstości ρ w(wziętej z tablic) i wyznaczamy masę wody m w zawartej w piknometrze ze .- wyznaczenie gęstości względnej i bezwzględnej ciał stałych oraz cieczy, Przebieg ćwiczenia: I.. Jeżeli masę mierzymy w a objętość w , to gęstość wyrażona jest w Gęstością względną nazywamy stosunek gęstości danego ciała do gęstości innego ciała przyjętego za wzorcowe.Ciała stałe waży się w powietrzu (A), a następnie w cieczy pomocniczej (B) o znanej gęstości.. Precyzyjna waga Shimadzu seria: AP typ: 124X.. Ciężar, masa, ciężar właściwy i gęstość ciał.. Zastosowanie .WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY ZA POMOCĄ PIKNOMETRU.. Wynik pomiaru różni się od rzeczywistej wartości wielkości mierzonej.. Mówimy, że wynik każdego pomiaru fizycznego obarczony jest niepewnością pomiarową niepewność pomiaru niepewnością pomiarową.Wyznaczanie gęstości ciał stałych, cieczy i gazów : • Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości .. Spis przyrządów: Piknometr, waga laboratoryjna, odważniki.. Przyrządy do pomiaru gęstości cieczy, w zależności od metody pomiaru, dzieli się na: - wagowe, - pływakowe, - hydrostatyczne,Aerometry stosowane w cieczy o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości ciał stałych..

Pomiar gęstości piknometrem 1.

1)Ciało stałe o regularnych kształtach mierzymy linijką i wyliczamy jego objętość.. Areometry wypełnione cieczą o znacznej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy .WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH - instrukcja 2 .. (menisk) oraz położenie Twego oka względem powierzchni cieczy (paralaksa) - odczytaj objętość V 1.. Do badania granulatów o gęstości większej lub mniejszej niż 1 g/cm3 służy KIT 85.. Produkowane są w dwu zasadniczych typach: jako wagi periodyczne i aperiodyczne.. Wlewamy sok i liczymy jego gęstosc Wyznaczanie gestosci cieczy p = m / v Cegła - 1400 - 2200którą może wypływać nadmiar cieczy.. Wstęp Gęstość ciała jednorodnego to stosunek masy 𝜌 tego ciała 𝑚 do jego objętości V.. 3.6) Wyznaczyć gęstość wody i cieczy za pomocą areometru.. Wlewamy olej i liczymy gestosc oleju 3.. Instrukcja dośw.. wyraża liczbowo masę zawartą w jednostce objętości tego ciała.. Objętość ciała o znanej masie i gęstości obliczamy za pomocą wzoru: V = m d; m 3 = kg kg m 3.. Przekształcając wzór na gęstość, możemy wyliczyć masę: m = ho \cdot V.. Cel ćwiczenia: Wyznaczenie gęstości cieczy i gęstości ciała stałego.. Ciało stałe (sypkie, np. śrut, nakrętki).. Materiały: INSTRUKCJA: otwórz (pdf) ZDJĘCIA: FILMY: Wasze komentarze: Dodaj komentarz.m = d · V; kg = k g m 3 · m 3.. Wazymy następnie ciało i podstawiamy dane pod wzór d=m/v d - gestość m - masa v - objętość.. Wpływ temperatury na gęstość.. Objętość badanej cieczy czy ciała stałego może być wyznaczona przy pomocy ważenia.. Zastosowanie prawa Archimedesa do wyznaczania gęstości 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt