Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe definicje kolektywizacja

Pobierz

(./3 pkt) 1. plebiscyt A. zrzeszenie osób, których celem jest realizacja określonych 2. korporacja zadań 3. demilitaryzacj B. pozbawienie pokonanego państwa terytoriów kolonialnych a C. głosowanie ludności zamieszkującej sporne terytorium za Nie trzeba rozwiązywać ich ale proszę o wskazówki,jak mogę to pojąć Wykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną widzę i wykonaj polecania a i b Glina zwałowa iły jeziorne Piaskowce ze śladami fauny morskiej wapienie piaskowce ze śladami fauny morskiej Wapienie a .3 Przyporządkuj podanym pojęciom właściwe opisy.. Plan Schlieffena okręty podwodne statków zmierzających do wrogich portów.. kolektywizacja rolnictwa- polityka gospodarcza ZSRS polegająca na likwidacji prywatnych gospodarstw chłopskich i tworzenie kołchozów i sowchozów.. Kolektywizacja *przejęcie przez państwo na własność mienia prywatnego * łączenie gospodarstw indywidualnych wpolegała na odejściu od komunizmu wojennego i przywróceniu elementów wolnego handlu.. Rząd Tymczasowy A. Drgania matematyczne 4.. Kolektywizacja *przejęcie przez państwo na własność mienia prywatnego * łączenie gospodarstw indywidualnych w przedsiębiorstwa rolne będące własnością państwa Nacjonalizacja * przekształcenie gospodarki prowadzące do rozwoju wolnego rynku IndustrializacjaNasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE..

Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe definicje.

Sami tłumaczycie w zeszycie pojęcia: komunizm wojenny, kołchoz, sowchoz, gospodarka planowa 5.Przyporządkuj pojęciom odpowiednie definicje.. Działania zbrojne polegające na zatapianiu przez niemieckie 2.. C. Drgania, Których amplituda w miarę upływu czasu nie zmienia się.. Drgania niegasnące 3.. Ultimatum B. Jeden z rządów Rosji w okresie Dwuwładzy po rewolucji lutowej 4.. 1-plebs 2-dziesięcina 3-wolnizna 4-pospólstwo A-Najuboższa .Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie A.demokratyzacja B.indoktrynacja C.emancypacja 1.rozdział kościoła od państwa i utrata jego dotychczasowych przywilejów.. W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca.. A. demilitaryzacja - 4. ograniczenie lub likwidacja potencjału wojskowego na określonym terenie.. Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność.Przyporządkuj wymienionym czynnikom narodotwórczym ich właściwe opisy.. Proszę o wytłumaczenie tego zadania.. A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1.. 2.uporczywe wpajanie społeczeństwu określonych poglądów i przekonań często za pomocą propagandy.wyjaśnić znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, kolektywizacja, gospodarka planowa, PGR, "wyścig pracy" ..

Feb 4, 2021przyporządkuj wymienionym pojęciom ich definicje.

1-plebs 2-dziesięcina 3-wolnizna 4-pospólstwo A-Najuboższa i pozbawiona praw grupa mieszkańców miasta.B-Podatek uiszczony na rzecz Kościoła … 1)Przyporządkuj pojęciom właściwe definicje .. A - świadomość narodowa B - pochodzenie etniczne C - symbole narodowe D - kultura.. Najważniejszy element tożsamości narodowej i źródło odrębności od innych narodów, które stanowi .Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje: 1.Tlen A.Odwrotność redukcji 2.Tlenek metalu B.Gwałtowne utlenianie 3.Tlenek niemetalu C.Można otrzymać z fosforu lub siarki 4.Utlenianie D.Składnik każdego tlenku 5.Redukcja E.Można otrzymać z wapnia lub sodu 6.Spalanie F.Odwrotność utlenianiaPrzyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi definicje oznaczone literami: Pojęcia: 1.Polimeryzacja 2.Węglowodory nienasycone 3.Destylacja 4.Kraking 5.Addycja 6.Alkany 7.Polietylen Definicje: A.produkt polimeryzacji etylenu B.proces termicznego rozkładu węglowodorów polegający na pękaniu długich łańcuchów węglowych C.węglowodory nasycone D.węglowodory, których cząsteczki .Dwa boki trójkąta mają długość 5 cm i 7 cm.Czy długość trzeciego boku może być równa 2cm ?. Odp uzasadnij.. Question from @Niemogewymyślićnicku - Liceum/Technikum - MatematykaWitam,proszę o wytłumaczenia zadania bo nic nie ogarniam skąd to wziąć i o co tu chodzi..

Pytanie brzmi: 1)Przyporządkuj pojęciom właściwe definicje .

B. Liczba okresów w czasie jednej sekundy.. a) intifada b) kibuc c) fundamentalista d) szyita i mam te słowa połączyć z : 1*--> wyznawca odłamu islamu nieuznającego Sunny 2*--> arabskie określenie buntu,powstania 3*--> os. rygorystycznie przestrzegająca zasad religii 4*--> rolnicza spółdzielnia produkcyjna w IzraeluĆwiczenie 1.. Częstotliwiść drgań własnych A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt