Monolog kordiana karta pracy

Pobierz

Ma świadomość własnej niezdolności do czynu, do podjęcia jakiejś decyzji.Monolog Kordiana Interpretacja.. Szczyt oznacza kulminacyjny moment dramatu i biografii Kordiana.. Postaraj się dobierać jak najprecyzyjniejsze określenia.. W sylwestra 1799 roku, w grocie Twardowskiego, zbierają się czarownice i diabły.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi .Monolog Kordiana nie przypadkiem zostaje wygłoszony na najwyższym alpejskim szczycie - Mont Blanc.. a) Kordian a ludzie "Dziś gardzę głupią ostrożnością gminu.". - duma (romantyczne poczucie wyjątkowości), - sceptycyzm wobec sądów, opinii innych ludzi.. Jest to miejsce symboliczne.. Jaki wpływ na Kordiana miała opowieść Grzegorza o Kazimierzu?. Nawiązuje tym samym do postaci legendarnego bohatera Szwajcarów, który w czasie bitwy z .dostrzega, jakie zadania Polakom wyznacza poeta porównuje monolog Kordiana z Wielką Improwizacją z III cz. Dziadów Adama Mickiewicza określa stosunek Kordiana do obłąkanych wyjaśnia, w czym manifestuje się ironiczny stosunek Doktora do idei poświęcenia się dla dobra ogółu omawia rolę, jaką odgrywa Szatan, bierze pod uwagę, jak ta postać wpisuje się w tradycję biblijną oraz .Romantyzm - Język polski, opracowanie na sprawdzian.. Wyrazistą cechą jego osobowości wydaje się być skłonność do przyjmowania romantycznej pozy: Jam jest posąg człowieka na posągu świata..

... analizuje monolog Kordiana.

Z kolei w słownikach XIX-wiecznej polszczyzny pojawia się słowo "kordiana" = "serca ckliwość", "kiedy człowiek cierpi wielkie ciążenie na sercu", co jest wyraźnym odniesieniem do osobowości bohatera.. W bohaterze dokonuje się wewnętrzna przemiana.. Kolejną "częścią składową" dramatu jest sugerowany podwójny wstęp, czyli "Przygotowanie" i "Prolog".Zwieńczeniem II aktu dzieła jest monolog Kordiana, jaki wygłasza on na najwyższym szczycie Europy (Mont Blanc).. Wskaż różnice i podobieństwa w postawach bohaterów ( obowiązkowo w zeszycie -do 6 kwietnia).. Proponuję zatem, aby uczniowie nie notowali pytań, tylko od razu same odpowiedzi.W najpopularniejszej interpretacji oznacza ono człowieka o wielkim sercu, "dającego serce" (łac. cor, cordis = serce).. - mówi bohater, zdradzając swoje inklinacje do teatralnego gestu.Karta pracy nr 2 kordian.. Odnajduje sens swojego życia - chce by Polska była Winkelriedem narodów (Winkelried, rycerz, który poświęcił swoje życie za towarzyszy).Kompozycja i struktura "Kordiana" Utwór, przewidziany jako trylogia, rozpoczyna motto zaczerpnięte z poematu Słowackiego Lambro.. Wyjaśnij genezę .Uważnie przeczytaj monolog Kordiana i nazwij jego stany emocjonalne.. Juliusz Słowacki Kordian..

Uzupełnij kartę pracy ( praca dla chętnych).

Z kotła wyłaniają się kolejni przywódcy powstania listopadowego.. omawia sens porównania Polski do Winkelrieda.. Zapisz odpowiednie pojęcia oraz jego objaśnienie (przynajmniej 3 pojęcia) 2.Jak nazywa się sformułowania przez Kordiana (Monolog na Mont Blanc) idea poświęcenia jednostki dla ojczyzny.Kordian ma poczucie własnej wyjątkowości, zachwyca się sam sobą, przejawia cechy narcystyczne i egocentryczne.. Rozpocznij lekturę "Lali" B. Prusa.Monolog Kordiana to odpowiednik Wielkiej Improwizacji.. Po śmierci ojca w 1814 roku ojczymem przyszłego wieszcza został August B cu .. 3.- karta pracy nr 9 (Ewolucja bohaterów) Załączniki do podręcznika nauczycielskiego.. Polskę nazywa Winkelriedem narodów.. Manifestuje poczucie mocy wewnętrznej.. ROMANTYZM: 1.. Był jedynym synem Eugeniusza Słowackiego - nauczyciela wymowy w liceum, a następnie profesora literatury polskiej na Uniwersytecie Wileńskim - i Salomei z domu Januszewskiej.. Kordian stojąc na górze, wykrzykuje hasło: "Polska Winkelriedem narodów".. Monolog ten jest zarazem manifestem ideologiczno-artystycznym samego Słowackiego.. b) Kordian a natura "Jak kwiat liściami w niebo otwartemi / Chwytam powietrze, pożeram wrażenia. ". I głazy pytam o iskrę płomienia.Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc - interpretacja fragmentu | wypracowanie Zdobycie szczytu najwyższej góry Europy, czyli masywu Mont Blanc, stanowi swoiste zwieńczenie wędrówki, jaką odbył Kordian po opuszczeniu ojczyzny..

Porównaj monolog Kordiana i wielką improwizacjęKonrada.

"KORDIAN" JULIUSZA SŁOWACKIEGO - KARTA PRACY 2 1.. Praca domowa: 1.. Jednym z pierwszych aktów buntu w dziejach .Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu na Wołyniu.. Lawa - materiały do wycięcia.. Na czym polega hamletyzm Kordiana ( wyjaśnij słowa: "Żyć?. Jesienna natura budzi w nim smutek, cierpienie.. W niezwykłym monologu wewnętrznym, wygłoszonym na szczycie Mont Blanc, Kordian znajduje prawdziwego Boga, lecz również jawi się niczym Hamlet - zwieszony między pragnieniem czynu a niemożnością działania.Juliusz Słowacki "KORDIAN" - wersja o niskim stopniu trudności Kartkówki z lektury umieszczane na moim blogu mają za zadanie jedynie sprawdzić znajomość lektury.. Swoje wnioski poprzyj cytatami.. Stojąc w tym szczególnym miejscu, niemal widząc modlitwy płynące do Boga, porzuca on dawne zmartwienia, rozterki i niepewności, a na ich miejsce przywołuje potężną i szlachetną ideę - dobro ojczyzny.Monolog na Mont Blanc.. Słowacki przedstawia bowiem bohatera w rozwoju: poznajemy Kordiana jako piętnastoletniego młodzieńca, który zdobywając kolejne doświadczenia .Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc jest jedną z najznakomitszych i najpopularniejszych scen w polskiej literaturze.. Trzy osoby prezentują różne koncepcje poety i poezji..

KARTA PRACY Karta pracy Peregrynacje Kordiana 1.

Udział w spisku.Kordian - plan wydarzeń Przygotowanie 1.. P F Doktor usiłuje przekonać Kordiana, że jego poświęcenie było bezcelowe.. Nie chce już żyć bezczynnie, postanawia walczyć o wolność Polaków.. Nurt ideowy i artystyczny dominujący w kulturze .Monolog Kordiana to odpowiednik Wielkiej Improwizacji, w którym bohater odnajduje sens swojego życia.. Porównaj monolog Kordiana na szczycie - Zadanie 5: Ponad słowami 2. harakterystyka uczuc Kordiana na szczycie monk blanc.Monolog Kordiana na Mont Blanc - interpretacja Symbolika szczytu.. 0 odpowiedzi.Romantyczny indywidualizm stanowił rodzaj buntu i wyrastał ze sprzeciwu wobec tradycyjnych ról przypisywanych jednostce w społeczeństwie, które kojarzyło naturę ludzką z tym, co ogólne, społeczne, masowe, ogólnodostępne, powszechne.. Równocześnie jest to punkt kulminacyjny dramatu Słowackiego oraz przełomowy moment dla jego bohatera.Bohater jest zniesmaczony postawą papieża Grzegorza XVI i jego potępieniem dążeń niepodległościowych Polaków.. Czuje wewnętrzną słabość, porównuje się do więdnącego drzewa.. KARTA PRACY.. Monolog można postrzegać również jako osobne dzieło liryczne.- monolog Kordiana, który nie ma żadnego celu w życiu, odczuwa pustkę igorycz a w świecie dostrzega jedynie przemijanie.. Monolog na Mont Blanc jest odpowiedzią na Wielką Improwizację.. wie, na czym polega metamorfoza Kordiana.. Targają nimi wewnętrzne rozterki wynikające ze zderzenia młodzieńczych pragnień poznania świata z wszechogarniająca ich melancholią i pustką wewnętrzną.Napisz monolog profesora Sztettera.. Istotę człowieka zaczęto dostrzegać w nim samym.. dostrzega, jakie zadania Polakom wyznacza poeta .Tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego nosi wszelkie cechy typowe dla młodzieży romantycznej.. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: .. monolog podkomorzego wierszyki okolicznościowe na odejście z pracy uczucia automateusza .. plan wypacowania przyczyn kleski kordiana jak wokulski ocenia spolecznosc warszawskaMonolog można postrzegać również jako osobne dzieło liryczne.. Romantyzm część I October 26, 2008 Podwójne znaczenie pojęcia ROMANTYZM.. Dlaczego Kordian jako romantyk przeżywa rozczarowanie do świata?Czym jest "jaskółczy niepokój" pojawiający się w monologu Kordiana - bohatera dramatu J. Słowackiego?. Fragment ten określany jest Improwizacją, przypomina bowiem Wielką Improwizację znaną z III części Dziadów.. Znajdując się na najwyższym szczycie Alp, Kordian rozprawia się z dotychczasowym życiem.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: .. przyczyny klęski kordiana klucz .. karta pracy chlopi prośba anna kamieńska interpretacja opowiadanie z dialogiem tomek w krainie kangurów pięty achillesa nauczycieliZdecydowanie najważniejszym momentem dramatu jest monolog Kordiana na Mont Blanc.. Przeanalizuj scenę V aktu III i odpowiedz na pytania.. W reakcji na jakie wydarzenia czy idee Słowacki pisał Kordiana?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt