Przemówienie przewodniczącego rady rodziców z okazji jubileuszu szkoły

Pobierz

Dziś jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia, nasza młodzież opuszcza gimnazjum.. Pierwsza.. PRZEMÓWIENIE JUBILEUSZOWE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP.. Myślę tu o rodzicach naszej młodzieży, przedstawicielach Rady Rodziców na czele z Panią .Relacja z uroczystości 10-lecia szkoły.. W imieniu własnym i organizatorów spotkania, chciałam serdecznie powitać wszystkich przybyłych.. 17.11.2017 - Piękny Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 .. ale przez to, czym dzieli się z innymi.. Do niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice.. Jubileusz 50-latków (na wesoło) Przeżyliśmy razem 25 lat!. Jest mi niezmiernie miło, że w takim zacnym gronie będziemy odchodzić nasz jubileusz.. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka.. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja .Przemówienie przedstawiciela rady rodziców.. Szczególnie pragnę powitać: władze gminne i oświatowe, absolwentów szkoły .Jubileusz 70-lecia - przemówienie Pani Dyrektor.. Rozpoczęcie nowej inwestycji w gminie (oczyszczalnia ścieków) SAMORZĄD I ADMINISTRACJA.. 26 września 2014 r. 100 lat minęło….. Urząd ten sprawowałam dwukrotnie, poza tym kilka razy wybrana zostałam na zastępce przewodniczącego, dzięki czemu wiele się nauczyłam.Informacja Administratora Na podstawie art. 13 ust.. Kończąc tę szkołę wchodzą w kolejny ważny dla nich etap młodzieńczego życia, a przede .Przemówienie okolicznościowe dyrektora szkoły Pani Elżbiety Widyma, rozpoczynające uroczystości jubileuszowe 100-lecia Szkoły w Grabowcu w dniu 17.09.2016 r. Dostojni Go ście, Szanowni Absolwenci, Drodzy Uczniowie i Rodzice!.

Zakończenie szkoły - przemówienie przewodniczącego rady rodziców.

Szkole Podstawowej w Zągotach.. koszt - 80 ZŁ OD OSOBY.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE.. Przemówienie zakończyły te oto słowa: Kończąc moje wystąpienie .20-lecie działalności artystycznej.. Pomimo że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia.Przemówienie Pani Dyrektor Grażyny Sawickiej.. o godz. 19.00 w REMIZIE OSP KRZYMÓW.. Dziękuję także Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży.. Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji, niż widzieć dom wypełniony zacnymi i przyjaznymi gośćmi.. Zakończenie roku szkolnego.. Szanowni Państwo, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najlepsze życzenia, deceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie, które towarzyszą nieustannie w pracy na rzecz edukacji i wychowania naszych dzieci.Z tej okazji w poniedziałek 15 października odbyła się uroczysta akademia, .. My starsi koledzy podamy Wam pomocną dłoń.. Z różnych powodów nie był to dla nas łatwy rok.100 lecie szkoły | Szkoła Podstawowa im..

W sprawowaniu roli przewodniczącego szkoły mam już doświadczenie.

Na koniec uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców, Panie Maria Jeżuchowska, .Przemówienie do uczestników gali z okazji uzyskania prestiżowego wyróżnienia przez firmę.. Ju­bi­le­usz roz­po­czął się od prze­mar­szu pocztu sztan­da­ro­we­go w to­wa­rzy­stwie mlo .Przemówienie na koniec roku szkolnego.. Z okazji swojego święta Szkoła otrzymała wiele życzeń i upominków, za które .Spotykamy się na Mszy Św. z okazji jubileuszu 10-lecia nadania imienia "Bohaterów Września 1939r.". Korzystajcie z naszych szczerych rad i pomocy.W dalszej kolejności przemawiali: w imieniu Przewodniczącego rady Gminy Lubiszyn radny Sylwester Andrzejewski, przewodniczący ZNP Oddział w Gorzowie Wlkp.. pani Barbara Zajbert, goście z Niemiec, przedstawiciele Nadleśnictwa Bogdaniec oraz Rady Rodziców.. W kościele w Proboszczewicach odbyła się 10 lat temu uroczysta Msza Św., podczas której poświęcony został Sztandar Szkoły, ufundowany przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli .Ci, którzy tak mówią postrzegają często szkołę, jako ogromny, szary gmach, z długimi korytarzami i ciasnymi klasami.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. SAMORZĄD I ADMINISTRACJA.. Koniec szkoły dla rodziców jest przede wszystkim okazją do wyrażenia swojej wdzięczności za edukację, wychowanie i opiekę nad dziećmi..

Przemówienie z okazji Jubileuszu 100-lecia szkoły w Grębkowie.

Dzień Edukacji Narodowej w szkole.. Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Szanowni Pedagodzy, Uczniowie!. Pani Dyrektor!. W dniu 25 maja 2010 r. w naszym gim­na­zjum odbyły się uro­czy­sto­ści ju­bi­le­uszo­we 10 - lecia szkoły oraz 5 - lecia nada­nia imie­nia Ks. Woj­cie­cha Bo­ro­wiu­sza.. To niezwykły zaszczyt móc powitać Państwa na uroczystości z okazji Jubileuszu 75- lecia istnienia naszej szkoły.Przykład przemówienia dyrektora szkoły z okazji jubileuszu.. Powitanie.. Z tej też okazji mamy zaszczyt być dziś gospodarzami Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2008/09.. Tymczasem szkoła to przede wszystkim ludzie; roztrzepani, weseli uczniowie, wspomniany wcześniej, dobrotliwy woźny, a nade wszystko zatroskani, oddani swej pracy nauczyciele.. 30 lat działaności domu kultury.. Jest to nasz.Paweł Baltaza, Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im.. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Komitet Obchod ów 100 - lecia mają zaszczyt zaprosić Państwa na Bal Absolwentów, który odbędzie się 2 GRUDNIA 2017R.. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, pracownicy szkoły, zaproszeni goście, rodzice, koleżanki i koledzy.. Część oficjalna Jubileuszu 100-lecia szkoły rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego.. 40 lat brata / wspólnika.. Uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich..

OŚWIATA.Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły, ogromnie dziękuję.

23 października 2017. admin relacja.. W imieniu klas 8 witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku (np.: 2013/2014).. Rocznica istnienia szkoły to okazja do uroczystości podczas której dyrektor chcąc nie chcąc musi wygłosić przemówienie.. Poprzednia 1 2 Następna.Przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców z okazji zakończenia szkoły podstawowej (ostatnia klasa) Dział: Pożegnania, zakończenia.. (audytorium: grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice) Szanowne Grono Pedagogiczne, Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, odczuwam wielką przyjemność i satysfakcję, że jako Przewodniczący Rady Rodziców .Dyrekcja, Nauczyciele, Pedagodzy i Wszyscy Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.. Dostojni i czcigodni goście, absolwenci, drodzy pedagodzy, kochani uczniowie, szanowni rodzice i przyjaciele naszej szkoły, spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w .Utworzono: 09 październik 2019.. Rada Rodziców; Zebrania z rodzicami; Wychowawcy; Gdzie szukać pomocy; .. Listy Gratulacyjne z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkoły.. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli.. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie.. Nasza szkoła prze Ŝywa niezwykły dzie ń - najpi ękniejszy Jubileusz 100-leciaPrzemówienie z okazji jubileuszu szkoły.. 15-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej.. Dlatego też przemówienie przewodniczącego w imieniu rady rodziców powinno zawierać elementy podziękowania.Konstytucja Trzeciego Maja w szkole.. Powstańców Śląskich w Warszawie przemawia na uroczystości otrzymania przez Szkołę ce.Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Rodzice, Uczniowie, Przyjaciele i Partnerzy, Koleżanki i Koledzy!. Jubileusz lokalnej gazety.. Poniżej fragment takiego przemówienia.Rodzice.. Następnie prowadzący uroczystość - pan Mariusz Rembowski oddał głos .Życzenia z okazji jubileuszu szkoły składali licznie przybyli dostojni goście - między innymi sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Litewskiej, prezes Radia Znad Wilii Czesław Okińczyc, konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, poseł na Sejm Litwy, prezes Stowarzyszenia .Z OKAZJI 100 - LECIA SZKOŁY W KRZYMOWIE.. To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im.Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać.. Cieszę się, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie, i że będziecie państwo w dniu dzisiejszym z nami.. Wpłaty należy dokonywać na konto: BS KrzymówGŁÓWNE PRZEMÓWIENIE DYREKTORA - AKADEMIA W SZKOLE.. 60 lat Taty.Mimo wszystko startuję w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego.. Szanowni nauczyciele, drodzy rodzice, kochana młodzieży.. Uzyskanie stopnia naukowego przez pracownika uczelni.. Rozpoczęcie budowy stadionu miejskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt