Wykonaj polecenia wpisz nazwy wskazanych na schemacie narządów układu

Pobierz

a) b)Trawienie polega na Odpowiedź na zadanie z Tajemnice przyrody 4. a. a) Wpisz w wykropkowanych miejscach nazwy wskazanych elementów łukuodruchowego.. 2.Budowa serca.. Jedna z chrząstek - nagłośnia - zamyka wejście do krtani w czasie połykania pokarmu.. A. Uzasadnij stwierdzenie, że układ limfatyczny jest układem otwartym: B. Określ funkcję grasicy: → UKŁAD WYDALNICZY Zadanie 14 (0-1 pkt.). Oglądasz stare wydanie książki.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób budowę serca człowieka.. UWAGA!. za ka˝dy prawid∏owo podpisany element oka - 1 p.; razem - 4 p.. Rysunek nr 3 2. Podaj nazwę narządu układu rozrodczego, w którym dochodzi do zapłodnienia.. W ten sposób drogi oddechowe są zabezpieczone przed .- 5 - → UKŁAD LIMFATYCZNY Zadanie 13 (0-2 pkt.). a) Wpisz nazwy wskazanych.- Zadanie 3: Tajemnice przyrody 4 - strona 55 Klasa 4 szkoły podstawowej Przedmiot Przyroda Wybierz książkę Tajemnice przyrody 4, Zeszyt ćwiczeń Strona 55 3 Zadanie UWAGA!. Komórki główne żołądka wydzielają pepsynogen (nieaktywna forma pepsyny), po uaktywnieniu następuje rozkład białek przez pepsynę.. Zęby Za pomocą zębów obecnych w jamie ustnej pokarm zostaje pobrany, rozdrobniony i roztarty.. b)Za pomocą kilku strzałek zaznacz kierunek przepływu impulsu nerwowego w przedstawionym łukuodruchowym.. Oznacz kierunki (dorysuj groty wszystkim strzałkom) oraz.Wykonaj polecenia..

Wpisz nazwy wskazanych na schemacie narządów układu pokarmowego.

U kręgowców jest to rozszerzona część pomiędzy przełykiem i jelitem.. Tajemnice przyrody 6 zeszyt ća) Zapisz oznaczenia literowe nazw kości (A-E), którymi należy uzupełnić schemat w miejscach oznaczonych cyframi 1-4. b) Spośród kości (1-4) wskazanych na rysunku wypisz nazwy tych, które wchodzą - odpowiednio - w skład twarzoczaszki i w skład mózgoczaszki.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zbudowana jest z 9 chrząstek, połączonych ze sobą więzadłami i mięśniami, które służą do unoszenia i opuszczania krtani.. Na czerwono zamaluj ramki z nazwami narządów wchodzących w skład przewodu pokarmowego, a na zielono ramki z nazwami narządów wspomagających trawienie.. Wpisz nazwy wskazanych na schemacie narządów układu pokarmowego.. A. Uzasadnij stwierdzenie, że układ limfatyczny jest układem otwartym: B. Określ funkcję grasicy: → UKŁAD WYDALNICZY Zadanie 14 (0-1 pkt.). pień mózgu 1 / 2 / 3.Podaj nazwy tych narządów, wybierając je z poniższych: serce, dwunastnica, mięsień dwugłowy, trzustka,wątroba, mózg.. Question from @Mariolapo53 - Szkoła podstawowa - Biologia Opisz ich lokalizację względem elementów szkieletu..

W puste kratki wpisz nazwy wskazanych narządów.

Budowa i kształt zębów ma związek z ich funkcją.Żołądek (łac. gaster, ventriculus) to narząd, stanowiący część przewodu pokarmowego, którego zasadniczą rolą jest trawienie pokarmu.. Ustal, którą z wymienionych substancji a, b, c lub d oznaczono na schemacie literą X. a. tlen b. glukozę c. mocznik d. dwutlenek węglaZadanie 2.. Wybrane funkcje.. Mózg analizuje i odpowiednio przetwarza impulsy nerwowe p∏ynàce z oka .Jest to narząd położony między gardłem a tchawicą.. Ustal, którą z wymienionych substancji a, b, c lub d oznaczono na schemacie literą X. a. tlen b. glukozę c. mocznik d. dwutlenek węglaWykonaj polecenia a Zaznacz i podpisz na ilustracji nazwy kości budujących kończyny górnej i dolnej b zamaluj na ilustracji kości tworzące obręcz kończyny górnej i dolnej a następnie podaj ich nazwy.. c)żyłami są wszystkie naczynia w którch płynie krew od tkanek do serca.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.plPolecenie 1 Wskaż, gdzie w twoim organizmie położone są narządy układu pokarmowego.. a) Podaj nazwę struktury w sercu człowieka oznaczonej na schemacie literą A. Zastawka przedsionkowo-komorowa dwudzielnaWskazane na nim cechy budowy pingwina, które wynikają z jego przystosowania do życia w strefie pustyń..

A) podpisz na schemacie wskazane elementy budowy oka.

Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego literę F. a) Średnia roczna temperatura powietrza na Ziemi wynosi ok. 14,5… Obejrzyj schemat budowy zewnętrznej ryby i wykonaj polecenia a-wpisz w ramki nazwy płetw wskazanych na schemacie b-zamaluj na zielono ramki z nazwami płetw,które występują pojedynczo, a na…Budowa układu krwionośnego człowieka.. Na rysunku A przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka, na rysunku B - struktury związane z wchłanianiem substancji pokarmowych.Na rysunku przedstawiono łuk odruchowy.. lodowych wykonaj poleceniaA wpisz elementy budowy pingwina oznaczone literami Skorzystaj z podanych w ramce.-umięśnione skórzane skrzydła - błona Pławna między palcami - gęste upierzone i gruba warstwa tłuszczu -krótki ogon B uzupełnij tabelę.1.. Skorzystaj z wyklejanki 3.. Część mózgowia.. PołożenieKorzystając z powyższego opisu, uzupełnij schemat przemieszczania się gazów oddechowych między pęcherzykami płucnymi a komórkami organizmu.. Następnie na czerwono zamaluj ramki z nazwami narządów wchodzących w skład przewodu pokarmowego, a na zielono - ramki z nazwami narządów wspomagających trawienie.. Serce otoczone jest dwu warstwową błoną,warstwa zewnętrzna nazywa się osierdziem,warstwa wewnętrzna to nasierdzie.Pomiędz warstwami znajduje się płyn zmniejszając tarcie.Mięsień serca zbudowany jest z .- 5 - → UKŁAD LIMFATYCZNY Zadanie 13 (0-2 pkt.).

Tajemnice przyrody 4; Wykonaj polecenia.

Zadanie 12.. Oglądasz stare wydanie książki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt