Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze rosji prezentacja

Pobierz

Cechuje je: - wysoki poziom dochodu narodowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca, - wysoki poziom rozwoju wszystkich dziedzin .4) wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze Rosji.. Rosja to największy kraj na świecie.. Zadanie domowe: Wykonaj zadanie 1 i 2 strona 97,98 (ćwiczenia).Zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno- gospodarcze Rosji.. Część 3.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji .. Relacje przyroda -człowiek Zdającygospodarka.. Poznasz przebieg Kolei Transsyberyjskiej, czyli najdłuższej linii kolejowej świata.1.. Sąsiedzi Polski , Klasa 6 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby .Warunki naturalne Rosji.Fauna Rosji należy do palearktycznej krainy zoogeograficznej i ze względu na ogromną rozciągłość terytorialną Rosji i zróżnicowanie środowisk przyrodniczych jest bardzo bogata.. Российская Федерация, Rossijskaja Fiedieracyja, wymowa i) - państwo federacyjne rozciągające się od Europy Wschodniej (z eksklawą w Europie Środkowej) przez północną część Azji do Oceanu Spokojnego, składające się według swojej konstytucji z 85 podmiotów federalnych.ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU SPEŁOECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU PAŃSTW ŚWAITA 1.Państwa wysoko rozwinięte- są to te państwa w których w okresie powojennym panował ustrój kapitalistyczny (Kanada, USA, Australia, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Izrael, Cypr)..

Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji , 5.

W tym materiale omówione zostanie #środow.Data: 3.VI.2020 r. Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.. Proszę o przygotowanie własnych prezentacji.. Zdający: 1) wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy; 2) określa położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawie mapy ogólnogeograficznej i map .Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.. Część 1.. Rosja zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Najważniejsze informacje o Rosji: - stolica - Moskwa ( ok.12 mln mieszkańców), - największe państwo na świecie -ok.17mln km2 55 razy większa od Polski, ok. 75% to niziny , leży w 9 strefach czasowych, znajduje się w niej najgłębsze jezioro świata - Bajkał, oraz najdłuższa rzeka Europy - Wołga Największe miasta świata Nr 1 - Tokio, Japonia: 38 mln ludzi Nr 2 - Delhi, Indie: 26 mln ludzi Nr 3 - Szanghaj, Chiny: 24 mln .Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Federacji Rosyjskiej.. ; Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę .Rosja, Federacja Rosyjska (ros..

ZTemat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

Zapoznaj się z prezentacją .. Relacje przyroda - człowiek - gospodarka.. Jakie oceany oblewają Federację RosyjskąZróZnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji Dominik Pruss SŁOWO WSTEPNE Ogromna powierzchnia zajmowana przez Rosję powoduje, że kraj ten odznacza się bardzo dużym zróżnicowamem przyrodniczym i gospodarczym.. Można je dostrzec na przykład podczas podróży koleją z Moskwy do ROSJATemat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji Na lekcji: zapoznasz się z podstawowymi informacjami o klimacie oraz gospodarce Rosji poznasz przebieg najdłuższej linii kolejowej świata, dowiesz się, jakie są główne surowce mineralne tego kraju, poznasz atrakcje turystyczne Petersburga Zagadnienia lekcji:Na dzisiejszej lekcji poznasz najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Rosji.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek: na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu, na Nizinie Indusu, na Nizinie Mezopotamskiej (dolina Tygrysu i Eufratu) : Uczeń:Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. Przygotuje prezentację multimedialną pt ,, Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji''..

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

Plan pracy:Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.. Odpowiedz na pytanie z działu: VI - Geografia - Sąsiedzi Polski - Zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno- gospodarcze RosjiLitwa i Bialorus Prezentacja.pdf (3.50 MB) Ukraina Cwiczenia.doc (5.38 MB) Ukraina Cwiczenia.pdf (857.73 KB) Ukraina Prezentacja.pdf (1.88 MB) Zroznicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji Prezentacja.pdf (3.29 MB)4) .. Położenie i podział Federacji Rosyjskiej .. Zastosujesz w praktyce wiedzę o znaczeniu przemysłu dla gospodarki Rosji i jej rolnictwa.. Powierzchnia kraju wynosi ponad 17 mln km Indeks górny 2 2, czyli więcej niż cała Europa (10,5 mln km Indeks górny 2 2).Na nasz kontynent przypada "tylko" 4,3 mln km Indeks górny 2 2 obszaru Federacji Rosyjskiej, który i tak zajmuje prawie całą Europę Wschodnią.5.. Region arktyczny na północy Rosji obejmuje takie gatunki jak: mors, niedźwiedź polarny, foka grenlandzka, kotik północny, uchatka grzywiasta.Geografia klasa 6 19 czerwca 2020 Temat lekcji: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi..

Cele lekcji: Poznasz środowisko przyrodnicze Rosji.

1) Odszukaj na mapie politycznej Europy Rosję oraz wymień w zeszycie .. wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze Rosji ; 5) przedstawia główne cechy środowiska przyrodniczego, gospodarki oraz formy współpracy z krajem będącym najbliższym sąsiadem regionu, w którym uczeń mieszka.. Leży na dwóch kontynentach: w Europie i Azji .Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.. Współczesne problemy Ukrainy.. Z pewnością na tak dużym obszarze istnieje znaczne zróżnicowanie klimatyczne i krajobrazowe.. Poznasz znaczenie przemysłu, rolnictwa i usług w gospodarce Rosji.. Federacja Rosyjska leży na dwóch kontynentach - w Europie i Azji.. Dowiesz się jakie surowce mineralne i okręgi przemysłowe znajdują się w Rosji.. Część 2.. Title: Microsoft Word - Geografia - kl.6 - 27.05.2020 r.Temat: Rosja - zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Cel lekcji: Poznanie warunków środowiska przyrodniczego i gospodarki Rosji Federacja Rosyjska w obecnych granicach istnieje od 1991 r. Kraj ten jest pozostałością po Związku Radzieckim (ZSRR), który funkcjonował od Rewolucji Październikowej z 1917 r., początkowo pod nazwą29.04.2020 r. KLASY 6a, 6b, 6c Temat lekcji: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.Cz.. (źródło:internet) Federacja Rosyjska sąsiaduje z Polską poprzez obwód kaliningradzki.. NaCoBeZu ( cele lekcji) omawiam cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego Rosji na podstawie mapy ogólnogeograficznej; wymieniam największe krainy geograficzne Rosji; wskazuję miejsca występowania najważniejszych surowców mineralnych ; omawiam znaczenie przemysłu dla .Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.. Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.- prezentacja multimedialna 14.05.2020 r. VIb geografia Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji • środowisko przyrodnicze Rosji • surowce mineralne i okręgi przemysłowe Rosji • znaczenie przemysłu w gospodarce Rosji • rolnictwo i usługi w Rosji • wpływ konfliktów na Ukrainie na Rosję VIII.5 - wykazuje zróżnicowanie .Siódmym omawianym #sąsiadem Polski jest #Rosja, z którą graniczymy od północy.. Proszę zapoznać się z prezentacją.. Cele : Poznasz cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego Rosji na podstawie mapy ogólnogeograficznej, jej krainy geograficzne, zasoby mineralne i naturalne.. Zapoznaj się z ogólnymi informacjami o Rosji (podręcznik str. 160)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt