Uzupełnij dialogi a i b podanymi wyrazami we właściwej formie

Pobierz

• Sytuacja 1 ‒ Janku, dlaczego wciąż deliberujesz nad wczorajszą oceną z polskiego?Uzupełnij tekst podanymi wyrazami we właściwej formie.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi,Uzupełnij notatkę podanymi w ramce wyrazami we właściwej formie.. (przyimki, słówka pytające z przyimkami).. nastempnie posluchaj nagrania i sprawdz rozwiazanie.. _____ _____ Ćwiczenie 55 Wyrazy z ramki wpisz w odpowiednie miejsce w krzyżówce.Kartkówka 6 Grupa B 1.. Cats catches .Ramki z wyrazami z "rz" wymiennym pokoloruj na niebiesko, "rz" po spółgłoskach na żółto, zaś na zielono ramki z wyrazami "rz" niewymiennym.. 2010-11-28 17:03:35; j. niemiecki - uzupełnij dialogi wyrazami z ramki 2014-01-14 21:06:04; Uzupełnij dialogi czasownikami we właściwej formie.. Wyrazy w nawiasach wstaw w odpowiednie miejsca w .1.. A. sein-być 1.. Pokolorowane wyrazy zapisz we właściwej kolejności alfabetycznej.. 3/140 Uzupełnij dialogi właściwymi formami czasowników z nawiasów.. to have some lunch with him.Uzupełnij dialogi czasownikami we właściwej formie.. proszę o rozwionzanie zadania z longman dla gimnazjum zad 5 str.63 A o to zadanie: Uzupełnij zdania 1-4 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania,W każdym zdaniu brakuje maksymalnie 4 .3 Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym..

)Uzupełnij minidialogi odpowiednimi wyrazami we właściwej formie.

Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Unser Haus (2) _____ ruhig an einem Park.Uzupelnij zdania podanymi wyrazami we właściwej formie.. wie|wer .. 17 Wpisz czasowniki sprechen - kommen - heißen we właściwej formie.. - _____, Anna!. Uzupełnij zdania.. 2012-09-12 15:20:18; Uzupełnij dialogi wyrazami some,any,a lot of lub no.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij dialog podanymi czasownikami we właściwej formie.. 2012-04-15 14:29:46Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: uzupelnij dialog czasownikiem sein we wlasciwej formie.. hast du al - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Dopasuj podane skutki do właściwej kategorii skutków II wojny światowej - społecznych, gospodarczych i kulturowych.. Ich denke, ich habe auch Fieber.Uzupełnij zdania wyrazami w odpowiedniej formie.. I want to buy her a better present 1__ .. 6 Ponumeruj kwestie dialogu we właściwej kolejności.. Uzupełnij minidialogi 1-4 odpowiednimi wyrazami.. 1 Her bedroom is ___nicer_ (nice) .. 5 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie longman zad 5/63.. zabytkowe samochody.Uzupełnij zdania.. Przeczytaj poniższe dialogi i ustal, dlaczego uczestnicy rozmowy nie mogli się porozumieć.. organizować • malować • fotografować Justynka (co robi?). c) Karsten und _____ Klassenfreunde verbrien viel Zeit zusammen.I Czasownik w nawiasie wstaw we właściwej formie czasu present simple..

Uzupełnij dialogi podanymi wyrazami.

4/140 Przetłumacz na język angielski podane w .Uzupełnij teksty podanymi wyrazami we właściwej formie.. Wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy we właściwej formie i - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. 2012-09-12 15:20:18 Uzupełnij dialogi wyrazami some,any,a lot of lub no.. Uzupełnij dialogi odpowiedziami w trybie rozkazującym.. Uzupełnij pytania zaimkiem dzierżawczym 'sein' we właściwej formie.. 2012-04-15 14:29:46 Uzupełnij dialogi odpowiednimi wyrazami z ramkii.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. U-Bahn • reisen • Fuß • Linie • kommenUzupełnij tekst zaproszenia podanymi wyrazami we właściwej formie.. W e-mailu do przyjaciela z Anglii: -informujesz, jakie to było przyjęcie -wymieniasz kolejno, co sam musiałeś/sama musiałaś przygotować -wyrażasz opinię na temat tego przyjęcia Podpisz się XYZ.Wpisz czasowniki können, müssen i wollen we właściwej formie.. • Domek leśniczego to .. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.Uzupełnij dialogi odpowiednimi formami czasowników w czasie Past Continuous.. Dla każdego minidialogu dwa wyrazy podano dodatkowo.. Dla każdego minidialogu dwa wyrazy podano dodatkowo.. U-Bahn • reisen • Fuß • Linie • kommen9 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami i zakończ je kropką lub znakiem zapytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt