Klonowanie zwierząt prezentacja

Pobierz

Sklonować - Tłumaczenie na niemiecki - polskich przykładów.. Aby uzyskać bardziej efektywne sposoby sterowania rozrodem zwierząt i przyspieszać jego tempo, a także zwiększać liczbę potomstwa od jednej matki, konieczne stały się badania nad techniką klonowania najpierw samego genu a potem całych komórek, a nawet organizmów, z ssakami włącznie.Klonowanie zwierząt Czym jest klonowanie?. File Size: 591.48KB czas pobierania: 685.. Klonowanie w naturze.. Co zmieniło się po upływie 20 lat od tego wydarzen.KLONOWANIE WYGINIETYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT Klonowanie wyginiętych gatunków zwierząt było od lat marzeniem wielu naukowców.. Do klonowania ssaków najczęściej wykorzystuje się metodę transplantacji jąder komórkowych: • Zaburzenie równowagi panującej w ekosystemach.. Pierwsza metoda polega na tym, że zarodki ssak?w w stadium blasto-cysty Btz składające się z trofoblastu, czyli warstwy kom?rek otaczającejW przypadku zwierząt zazwyczaj stosuje się technikę polegającą na przeniesieniu jądra komórki somatycznej pobranej z klonowanego osobnika, do komórki jajowej pozbawionej jądra.. Pobranie komórek od dawcy A, który będzie klonowany 2.. Z komórki somatycznej izoluje się jądro (lub pobiera całą komórkę somatyczną).. Można utworzyć szablon prezentacji z klonowania ludzi rozmiar obrazu.. Pobranie jądra z komórki dawcy A 3..

Klonowanie zwierząt, lecz nie ludzi, wyłą-.

Klonowanie polega na przeniesieniu materiału genetycznego z komórki somatycznej do komórki jajowej z której sunięte jest jądro komórkowe.. Pobieranie genu 4.W biologii termin klonowanie jest używany w dwóch znaczeniach: • Klonowanie genów - które polega na pobieraniu materiału genetycznego z jednego organizmu i wprowadzanie go do innego np. metodą PCR (łańcuchowa reakcja polimeryzacji, metoda powielania łańcuchów DNA in vitro, polegająca na sekwencji wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki).. Pobranie jądra z komórki dawcy A 3.. Pomimo tego zakazu istnieją zespoły naukowe, które deklarują pracę nad tym procesem.. W klonowaniu płazów zastosowano metodę pozwalająca na uzyskanie kopii larwy płazów, czyli kijanek identycznych pod względem genetycznym.. Termin klonowanie odnosi się w tym kontekście tylko do sztucznego .. .Prezentacja Klonowanie ludzi.. Usunięcie jądra z komórki B 5.. Uczniowie oglądają krótki film przedstawiający kolejne etapy klonowania zwierząt metodą transplantacji jąder komórkowych na przykładzie klonowania pierwszego ssaka - owcy Dolly.KLONOWANIE ORGANIZMÓW otrzymywanie identycznych genetycznie organizmów z pojedynczego osobnika; jako metoda rozmnażania wegetatywnego od dawna stosowane w ogrodnictwie — wiele roślin ozdobnych i drzew owocowych to klony, np. wszystkie jabłonie odmiany 'Mac Intosh' pochodzą od pojedynczej jabłoni (w której nastąpiła przypadkowa mutacja, korzystna z punktu widzenia hodowcy .Prezentacja programu PowerPoint..

Co to jest klonowanie?

Proces klonowania ludzi to temat pełen kontrowersji z punktu widzenia etyki.. Uczniowie podają cele klonowania roślin.. Pobranie komórek od dawcy A, który będzie klonowany 2.. Klonować można w tym sensie zarówno całe genotypy, jak i pojedyncze geny.W biologii mianem klonu określa się organizmy mające identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny.. Usunięcie jądra z komórki biorcy oraz wyizolowanie jądra z komórki dawcy 2.. K Cynk 2009 — W artykule streszczona została historia kształtowania się praw człowieka, które to zagadnienie następnie zostaje odniesione do .Klonowanie.. Pomysł pochodzi z rozważań nad sposobem eksperymentalnego rozstrzygnięcia kontrowersji, czy w procesie różnicowania następuje utrata materiału genetycznego.. Wykonała Aneta Rydygel kl.IIICKlonowanie zwierząt metodą rozdzielania komórek zarodka - przeniesienie jądra komórki somatycznej (lub całej komórki) do pozbawionego jądra dojrzałej komórki jajowej, - otrzymany organizm jest identyczny pod względem genetycznym z dawcą jądra, - metoda stosowana do klonowania dorosłych zwierząt.. Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca.. Wprowadzenie jądra dawcy A do bezjądrowej komórki jajowej biorcy ( owcy B); wyhodowanie zarodka 6.ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE - NATURALNE KLONOWANIE Bliźnięta jednojajowe są klonami, dlatego mają prawie identyczny fenotyp Omów poszczególne etapy powielania DNA 2..

Etapy klonowania zwierząt na przykładzie Owcy Dolly 1.

Klonowanie ludzi to tworzenie genetycznie identycznej kopii jednostki ludzkiej, lub w drugim znaczeniu, hodowanie wybranych tkanek ludzkich z pojedynczych komórek.. Otrzymywanie identycznych genetycznie organizmów z pojedynczego osobnika.. Proces ten tworzy funkcjonalną zygotę.. Pobranie niezapłodnionej komórki jajowej od innej owcy (B) 4.. Prezentacja Cloning.Grupy prezentują wykonane przez siebie zadania.. Powstałą komórkę pobudza się do rozwoju za pomocą impulsu elektrycznego 4.. Prezentacja People Klonowanie szablon prezentacji PowerPoint.. Obiektem nad którym pracowano dotąd najwięcej był Mamut, którego kilkaście sztuk przetrwało w stanie niemal nienaruszonym, w lodach Syberii i Alaski.Większego znaczenia upatruje się w klonowaniu transgenicznych zwierząt.. Za czy przeciw?. Gdyby następowała, klonowanie byłoby niemożliwe.KLONOWANIE ZWIERZĄT.. Wprowadzenie genu do plazmidu 3.. Wprowadzenie jądra komórkowego dawcy do komórki jajowej biorcy 3.. Pobranie niezapłodnionej komórki jajowej od innej owcy (B) 4. lejnej modyfikacji na powielaczu maszyny.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Najczęściej wykorzystywane metody klonowania Podstawowe metody sztucznego klonowania to dzielenie zarodk?w i transfer jąder kom?rek somatycznych pozbawionych jąder kom?rek jajow ych lub zygot..

Nauczyciel omawia klonowanie roślin na podstawie prezentacji.

Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca.. Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca.. Usunięcie jądra z komórki B 5.. Uzyskany zarodek wprowadza się do macicy matki zastępczej 5.Na czym to polega?. Klonowanie organizmów polega na tworzeniu ich identycznych genetycznie kopii.Klonowanie zwierząt Na czym polega metoda transplantacji jąder komórkowych?. Większość krajów zabrania klonowania ludzi.. Do końca 2004 roku nie pojawiły się dowody na powodzenie tych działań.Cele klonowania: a) Komórek: - pozyskiwanie różnych substancji, - badanie toksyczności danej substancji b) Organizmów wielokomórkowych: - klonowanie ssaków z komórek ciała dorosłego osobnika; tworzenie hodowli ssaków transgenicznych - zwierzęta te stanowią często "żywe bioreaktory" - są w stanie produkować np. różnego rodzaju substancje lecznicze.Chronologia postępów w klonowaniu zwierząt (1938) Hans Spemann zaproponował wykorzystanie transferu jądrowego w celu sklonowania organizmu.. Pobudzenie komórki do rozwoju w nowy organizm .Metodę tę stosuje sie do klonowania dorosłych zwierząt.. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych, gdzie nie można wyróżnić dawcy.Na czym polega klonowanie zwierząt?. Zapraszam!. W wypadku organizmów wielokomórkowych pewne sukcesy uzyskano w klonowaniu płazów dopiero w latach 70 - tych XX w. Sklonowane ssaki zaczęły się pojawiać jeszcze później.. Celem otrzymanie osobników genetycznie identycznych z wybranym organizmem macierzystym.. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych, gdzie nie można wyróżnić dawcy.2.. • Możliwość negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.Tworzenie genetycznych kopii, czyli prawie wszystko na temat klonowania zwierzątTermin klonowanie jest używany w kilku znaczeniach:1.. Wprowadzenie jądra dawcy A do bezjądrowej komórki jajowej biorcy ( owcy B); wyhodowanie zarodka 6.przedstawiać historię klonowania; wyjaśniać techniki klonowania; oceniać przydatność klonowania ludzkich komórek; wymieniać wady i zalety oraz nadzieje i obawy związane z klonowaniem ssaków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt