Janko muzykant plan wydarzeń równoważniki zdań

Pobierz

Zróżnicowanie .. Dziecko - na podstawie tytułu oraz tego, jak rozwija się akcja w pierszych zdaniach, ma za zadanie samodzielnie dokończyć opowiadanie - tak by tworzyło ono .Niczym bohaterowie sentymentalnych sielanek i antycznych idylli Werter zaczyna żyć beztroskim życiem wsi, zachwycając się.. Rozmowa z Izaakiem Falconbridge i otrzymanie posady latarnika w Aspinwall przez Skawińskiego.. Równoważnik zdania - wyraz lub ciąg wyrazowy formalnie nietworzący zdania (ponieważ nie zawiera orzeczenia), oddający jednak tę samą treść co zdanie.PolskiDaje najj,5 gwiazdek i podzękowanie.1.. Codzienne życie latarnika:rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie), równoważniki zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej; (19) 13) przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, zdania w równoważniki zdań i odwrotnie.Ułóż plan wydarzeń.. Całą opisową część sonetu przenika atmosfera grozy i .DOKOŃCZ OPOWIADANIE.. Muzykant umiera.. Miłego dniaScharakteryzuj nastrój sonetu Burza Czwarty z Sonetów krymskich stanowi kulminację podróży morskiej bohatera lirycznego, przedstawionego w Ciszy morskiej i Żegludze.. Niezwykła przesyłka zawierająca polskie książki.Katarynka - plan wydarzeń.. Podane wydarzenia napisz w zeszycie we właściwej kolejności..

2.Janko Muzykant - Plan wydarzeń.

Chłopiec zachwyca się skrzypcami lokaja z dworu.b) Bohaterowie - Janko Muzykant, matka Janka, stójka - Stach, lokaj, wójt, państwo - rodzina szlachecka wracająca z Włoch.. Zapisz w punktach jego dzieje w formie planu ramowego (ogólnego).. Chłopiec zostaje surowo ukarany.. On jednak, choć słaby i chorowity, ci.Polecenie 4: Uporządkuj chronologicznie punkty planu i zamień je na równoważniki zdań i wpisz do zeszytu (Janko zostaje postawiony przed sądem.. Janek przychodzi na świat.Janek urodził się w biednej, chłopskiej rodzinie.. Zamieszkanie dwu lokatorów z małą dziewczynką w kamienicy.Plan wydarzeń książki janko muzykant 6 maja 2021 03:16 Teksty Janko całymi dniami wsłuchuje się w muzykę, którą wszędzie słyszy - zaniedbuje przez to pracę w gospodarstwie.Liczba wyników dla zapytania 'janko muzykant plan wydarzeń': 10000+ Janko Muzykant - plan wydarzeń Połącz w pary.. Przeczytaj nowelę Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza.1) Dlaczego zaraz po narodzinach Janko został ochrzczony?. Bohater chce dotknąć instrumentu.. wg BekutePlan zdarzeń można pisać w równoważnikach zdań,jak i w zdaniach zwykłych.Jednak musi to być konkretne : nie może być w jednym planie zdarzeń równoważników zdań i zdań zwykłych.Musi być też jeden czas : przeszły lub teraźniejszy.Plan wydarzeń musi być pisany krótko.Zdania muszą być krótkie i pojedyncze.Nie mogą być dwa czasowniki w jednym punkcie.Równoważniki .Janko-bohater pierwszoplanowy Matka Stach, mieszkańcy wioski..

Na wasze plany wydarzeń czekam do 19.00.

Jedną z lektur szkolnych jest powieść.Już wiesz, że główną postacią jest Janko.. 2011-02-25 16:40:58 Jak ułożyć plan wydarzeń z równoważników zdań 10 pkt.. (Trzeba przekształcić równoważniki zdań na czasowniki)• przekształca zdania w równoważniki zdania II.1.12 rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, równoważniki zdań, rozumie ich funkcje i stosuje w praktyce językowej II.1.13 przekształca konstrukcje składniowe, zdania w równoważniki zdań i odwrotnie.Plan wydarzeń z powieści "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej przygotowany w 10 (dziesięciu) punktach - równoważniki zdań 20 marca 2013 Ten obcy Zadomowienie się dzieciaków na nowo powstałej wyspie i wyczajenie obcego.Plan wydarzeń z powieści "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej przygotowany w 10 (dziesięciu) punktach - równoważniki zdań 20 marca 2013 Ten obcy Zadomowienie się dzieciaków na nowo powstałej wyspie i wyczajenie obcego.l) redagować notatkę w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, m) konsekwentnie stosowa ć zdania lub równoważniki zdań w zapisie punktów planu, n) dbać o zwięzłość wypowiedzeń w streszczeniu, dokonać selekcji informacji.. Podróżników zaskakuje burza.. Wynajem kamienicy przez mecenasa różnym lokatorom.. Gotowość podjęcia pracy przez Skawińskiego-pertraktacje z konsulem.. Osamotnienie.. Muzykant umiera..

2012-03-30 13:21:24Plan wydarzeń Latarnika.

Pierwszy wieczór w latarni-rozmyślania o życiu.. 2.04( czwartek)Przekształć plan wydarzeń na taki, który będzie złożony ze zdań.. Wszyscy myśleli, że nie przeżyje.. Początek spokojnego życia w latarni.. - Zapalenie gromnicy nad słabą matką chłopca przez wiejskie baby.. Przedstawienie postaci pana Tomasza.. - Przybycie księdza.. Zamiłowanie bohatera do muzyki.. Bohater chce dotknąć instrumentu.. Janko zostaje postawiony przed sądem.. Chłopiec zostaje surowo ukarany.Janko Muzykant - plan wydarzeń.. Zwolnienie się posady latarnika w Aspinwall.. Proszę o uszeregowanie planu wydarzeń oraz o zamianę zdań na równoważniki zdania.. Chłopiec zostaje surowo ukarany.. c) Narracja - narracja trzecioosobowa, narrator wszechobecny i wszechwiedzący.. Prośba do stróża by nie wpuszczał katarynek do kamienicy.. Janko zostaje postawiony przed sądem.. Był bardzo słaby i wątły.. Chłopiec zachwyca się skrzypcami lokaja z dworu.. To ćwiczenie służy zarówno szlifowaniu sztuki pisarskiej, jak i rozwijaniu kreatywności dziecka.. (Do wykonania w zeszycie).. (Lektura "Janko Muzykant") Uporządkuj plan wydarzeń i przekształć poniższe zdania na równoważniki zdań.. Narodziny i szybki chrzest Janka.. Właściciele dworku wracają z Włoch..

Plan wydarzeń.

Janek przychodzi na świat.Plan wydarzeń ramowy to równoważniki zdań czy zdania z czasownikami?. Właściciele dworku wracają z Włoch.. Pamiętaj o jednorodności planu wydarzeń- stosuj same zdania lub same równoważniki.. Narodziny chłopca w ubogiej wiejskiej chacie.. Krótki test sprawdzający znajomość lektury Henryka Sienkiewicza - Jano Muzykant.6) rozpoznaje typy wypowiedzeń: zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdań, wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe - rozumie ich funkcje i je stosuje; 7) przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, zdania w równoważniki zdań i odwrotnie.. Praca Janka przy pasieniu bydła.. Chłopiec zachwyca się skrzypcami lokaja z dworu.. Każde ćwiczenie zawiera początek pewnej historii.. Właściciele dworku wracają z Włoch.. pamiętaj, że punkty planu muszą mieć jednakową formę ( być zdaniami lub równoważnikami zdań).. Bohater chce dotknąć instrumentu.. 2) Matka Janka była: 3) Janko był nazywany Muzykantem: 4) Zachwycały go:Test zawiera 13 pytań.. Wiejskie kumy chrzczą Janka przed przybyciem księdza, ostatecznie jednak dziecko i kobieta dochodzą do zdrowia.. Częste wizyty Janka pod karczmą i pod okolicznym dworem.- omówienie wydarzeń - porządkowanie planu oraz zamiana zdań na równoważniki: Janko zostaje postawiony przed sądem.. Muzykant umiera.. "Cierpienia Młodego Wertera" - streszczenie szczegółowe, plan wydarzeń, problematyka.. Janko zostaje postawiony przed sądem.Latarnik - Plan wydarzeń.. - Poprawa stanu dziecka i matki.. Uwaga: Plan musi składać się z równoważników (wypowiedzeń, które nie zawierają osobowych form czasownika), np. Śmierć Janka.. Załoga podejmuje rozpaczliwą walkę z wściekłym żywiołem, niestety, jest bez szans w konfrontacji z potężną naturą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt