Plan zajęć rozwijających klasa 1

Pobierz

ZajęciaZajęcia kółka prowadzone przeze mnie odbywały się raz w tygodniu w ramach zajęć pozalekcyjnych.. programu: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went).plan zajĘĆ rozwijajĄcych zainteresowania i uzdolnienia klasy 4-8 rodzaj zajĘĆ prowadzĄcy klasa dzieŃ godzina sala p.m.zaborek-kobendza 5 czwartek 6 lek.. 7) Drzewo mojej rodziny.. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 7 lat.. Głównym założeniem programu jest zatem wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.1.. Ważne jest aby młody człowiek, przed którym są dalsze .Plan zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne klas I-II w roku szkolnym 2020-2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klas 1-2 są przewidziane na 35 godzin lekcyjnych.. W roku szkolnym 2002/2003 w ramach kółka artystycznego skupiłam się na działalności plastycznej uczniów.. .CYKL ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ .. o uczniach danej klasy, z wychowawcą i wychowankami z Zakładu Poprawczego w Głogowie, którzy wspólnie z uczniami ZPSW w Głogowie będą brać udział w wybranych zajęciach.. .Plan zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla klasy V w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim I TEMATYKA ZAJĘĆ: 1) Nasza grupa..

Temat zajęć 1: Zajęcia integracyjne.

6 c koŁo polonistyczneNatomiast na podstawie art. 60 ust.. Klasa 1 c; Klasa 1a; Klasy 1 ogólnodostępne; Klasy 2.. 4) Moje mocne strony.. 14 a koŁo czytelnicze p.b.milczarek 1 c czwartek 6 lek.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: GARD-maj napisano 1.09.2021 20:18. zgłoś do usunięcia.. Celem .Program zajęć rozwijających,, Nauka przez zabawę" dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Ewa Kupiec CELE PROGRAMU rozwijanie wyobraźni kształcenie uwagi, spostrzegawczości i pamięci wzbogacanie biernego i czynnego języka ucznia kształtowanie sprawności w zakresie mówienia rozwijanie logicznego myśleniaplan zajĘĆ rozwijajĄcych zainteresowania i uzdolnienia klasy 1-3 rodzaj zajĘĆ prowadzĄcy klasa dzieŃ godzina sala koŁo artystyczne p.m.baraŃska 1 a Środa 5 lek.. następna publikacja » Bogusława Armatys.. 13 a koŁo plastyczne p.e.staniszewska 1 b Środa 5 lek.. Angażowanie i rozwijanie osobowości uczniów.. 6) Moja wymarzona rodzina.. Dążenie do wychowywania ludzi twórczych.. Karty można wykorzystać podczas specjalnych zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, a także na zajęciach przedmiotowych.Program zajęć socjoterapeutycznych - rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne jest jedną z form pomocy psychologiczno - pedagogicznej adresowaną do młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym..

Klasa 4a; Klasa 4b; klasa 4c; klasa 4d; Klasy 5.

2) To jestem ja.. Klasa 3a; Klasa 3b; Klasy 4.. Nauczycielem prowadzącym jest mgr Wioleta Krygier - psycholog.. Klasa 5a; Klasa 5b; Klasa 5c; Klasy 6 .1 Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych Zajęcia rozwijające z informatyki Szkoła dla każdego prowadzący: Mariusz Jaworowski.. Dziękuję za materiał .1.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dyrektorzy szkół podstawowych dostali przykaz organizacji zajęć rozwijających kreatywność, które wynikają również z Rozporządzenia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.Rozwijanie umiejętności uczenia się.. 6 c p.a.kochel 6 wtorek 8 lek.. 3) Poznaj mnie.. Klasa 2 b; Klasa 2a; Klasy 3.. Opublikowano: 13 kwietnia 2015 roku.. Programu edukacji wczesnoszkolnej.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. Cele ogólne: rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętność uważnego słuchania, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL..

Organizowanie zajęć sportowych i turystyczno- rekreacyjnych.

Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Ruda Śląska.. Klasy 1-3 Razem w szkole (aut.. Prowadzenie kół przedmiotowych rozwijających zdolności w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej.. .Re: Plan zajęć w klasie pierwszej Post autor: dddddd » 2009-09-19, 20:01 Tak ale możesz dzielić dowolnie, a ja nadal uważam, że rozlicza się tylko wtedy te godziny jeśli daną edukację powierza się innemu nauczycielowi na stronie men pisze:Realizacja zajęć rozwijających kreatywność Zajęciarealizowane byływ obszarach tematycznych, takich jak: plastyka muzyka technika rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego.Klasa V B - grupa o profilu gimnastyczno-tanecznym; Klasa V D - o profilu pływackim 2019/2020; Klasa VII D - klasa pływacka; Klasy 1.. Bez niej trudno jest dzisiaj wyobrazid sobie funkcjonowanie wielu dziedzin życia, naukę, pracę i rozrywkę.. Założenia prawne dotyczące realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Ważne!. Pobierz.. wierszy Tuwima i .Edukacja » Szkoła podstawowa - kl. I-III.. 5) Moje słabe strony..

Temat zajęć 2: Moje ulubione książki z dzieciństwa - czytanie wybranych .

2 aProgram zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w klasach I -III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu "W przyszłość bez barier" PO KL.09.01.02-14-071/13Plan zajęć rozwijających umiejętności uczenia się klas I-III w roku szkolnym 2020-2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klas 1-3 są przewidziane na 35 godzin lekcyjnych.. 2 Wstęp Informatyka jest młodą i bardzo szybko rozwijającą się dyscypliną naukową.. Uczestniczyli w nich systematycznie niemal wszyscy uczniowie klasy.. Wspieranie postawy twórczej uczniów.. Program zajęć rozwijających dla klasy Ie rok szkolny 2020/2021 Nauczyciel prowadzący Barbara Kosowska Program został przygotowany w oparciu o podstawę programową dla pierwszego etapu edukacyjnego i "Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej"- Jadwiga Hanisz.Program zajęć rozwijających twórcze myślenie dla klasy 1.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz.. Założenia organizacyjne Plan pracy koła matematycznego oparty jest na przewidywanych osiągnięciach ucznia w zakresie kształtowania umiejętności matematycznych według.. Prowadzenie kół artystycznych rozwijających zdolności w zakresie edukacji czytelniczej, teatralnej, plastyczno-technicznej, muzycznej.. W tym dziale znajdziesz karty pracy na zajęcia indywidualne i grupowe.. Liczba uczestników - określona maksymalna liczba wskazuje na możliwość pracyZajęcia rozwijające komunikowanie się mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób (jeżeli jest to potrzebne uczniowi także z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji - AAC), również z .Download: Plan wynikowy zajęć kształtujących kreatywność.doc.. Przesłano: 2020-01-10.. 8) Pajęczyna uczuć.mają prawo do skorzystania ze specjalistycznej formy zajęć - rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.. Cel główny: integracja grupy.. Czynnikami decydującymi o poziomie rozwoju zdolności są: warunki społeczne, działalność wychowawcza oraz własna praca ucznia.. Uczniowie Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Plan pracy na rok szkolny 2014/2015.. Plan pracy zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów kl. II "Zabawy z matematyką"Program zajęć rozwijających zainteresowania "Z matematyką za pan brat" realizowany 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt