Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe litwy

Pobierz

Praca domowa.Mierzeja Kurońska- jej fragment ze względuna walory przyrodnicze I kulturowe, wpisany zostałna ListęŚwiatowegoDziedzictwaUNESCO Ważnym elementem dziedzictwa przyrodniczego są lasy.. XX wieku, to okazałoby się, że nie ma na niej takich państw, jak Litwa czy Białoruś.. Tury ci rozpocz li swoj wy-praw w Augustowie i dalej p yn li Kana em Augustowskim zarówno po polskiej, jak i po bia oruskiej stronie.. PODSUMOWANIE TEMATU Teraz możesz "uporządkować" zdobytą dizisaj wiedzę.Witaj na #Litwie i #Białorusi w krajach powstałych w 1991 r. Na próżno szukać ich na wcześniejszych mapach, bo należały do Związku Socjalistycznych Republik.Lista światowego dziedzictwa UNESCO na Litwie - lista miejsc na Litwie wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ustanowionej na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjętej przez UNESCO na 17. sesji w Paryżu 16 listopada 1972 [1] i ratyfikowanej przez Litwę 31 marca 1992 roku [2] .Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi kl. VI a Krzesz Sortowanie według grup wg Paniodgegry Dziedzictwo kulturowe Niziny Mazowieckiej Krzyżówka wg Debora6 Klasa 5 Geografia Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Brakujące słowo wg Zuzannagolonka Kręgi kulturowe a dziedzictwo ludzkości Połącz w paryTemat: Mimo częstego wycinania, zajmują znaczne obszary..

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

by amoroimika_33807 .Lista światowego dziedzictwa UNESCO na Białorusi - lista miejsc na Białorusi wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.. Proszę, abyście zapisywali tematy w zeszycie,prace domowe odsyłali na adresemail Litwa i Białoruś to państwa, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku.Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Szczególne miejsce zajmuje stolica Litwy — Wilno, którego Stare Miasto zostalo wpisane na "l"istç towego dziedzictwa UNESCO".. Klimat umiarkowany ciepły przejściowy LITWA - położenie geograficzne Kraj położony w Europie Wschodniej Nie ma dostępu do morza Kraj nizinny Około 1/4 powierzchni Białorusi zajmują bagnaLitwa jest bardzo uboga w bogactwa naturalne, w tym mineralne.. O ile więcej jest osób w jednym kilometrze kwadratowym jest w Białorusi niż w Litwie.. Zadania do wykonania:Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi; Współczesne problemy ukrainy; Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji; Relacje Polski z sąsiadami; Klasa 7.. DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE LITWY I BIAŁORUSI DRAFT.. Odcinki do Grodna na Bia orusi i Druskienik na Litwie pokonali, p yn c Niemnem.. Obejrzyj: https .QUIZ.. 2osoby.. Najważniejszy las -Puszcza Białowieska - znajduje sięa pograniczu polsko - białoruskim.Streszczenie tematuDZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWEGO LITWY I BIAŁORUSI - Dominik pruss Gdybyśmy spojrzeli na mapę Europy z końca lat 80..

2.Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi 1.

Czego się nauczymy?. Copy and Edit.Zarówno Litwa jak i Białoruś mają dostęp do Morza Bałtyckiego.. Zapoznasz się dziś z walorami przyrodniczymi oraz głównymi obiektami dziedzictwa kulturowego Litwy i Białorusi.. Cele lekcji: - zdobędziesz podstawowe informacje na temat Litwy i Białorusi, - nauczysz się wskazywać na mapie największe miasta Litwy i Białorusi, - dowiesz się, jakie są walory kulturowe i przyrodnicze obu krajów.. Zapoznaj się z mapami w podręczniku (str.145 i 146).Lekcja geografii z dn. 21 maja 2020 r. Klasy: 6a i 6b TEMAT: DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE LITWY I BIAŁORUSI.. Część 1.. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 291 razy.. Przedstawienie za pomocą mapy położenia Litwy i Ukrainy oraz przekazanie najważniejszych informacji o omawianych krajach.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .50-100h.. Przyporządkuj Litwie i Białorusi właściwe cechy środowiska przyrodniczego.. Obecnie na liście znajdują się 4 miejsca (3 obiekty dziedzictwa kulturowego i 1 przyrodniczego).. Uzupełnij tabelę.Wstaw znak X w odpowiednich kolumnach.Pamiętaj, że niektóre informacje dotyczą obu krajów Informacja Litwa Białoruś 1 Ten kraj był częścią Związku RadzieckiegoTemat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi..

Temat- Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

7-10osub.Temat lekcji: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Omówienie środowiska przyrodniczego Litwy i Białorusi.. Co będziemy robić?. Przeważają tu niziny urozmaicone bagnami, jeziorami i .Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznacie środowisko przyrodnicze Litwy i iałorusi , czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną Litwy i iałorusi oraz atrakcje turystyczne Litwy i iałorusi.. Splatajq siç w nim wszystkie style architektoniczne i pamiqtki wielu kultur — litewskiej, polskiej, žydowskiej oraz niemieckiej.na Litwę i Białoruś niż do naszych południowych, czy zachodnich sąsiadów.. Położenie i granice Polski; Przeszłość geologiczna Polski; Góry w Europie i w Polsce; Zlodowacenia na obszarze Polski .Zapoznaj się z informacjami do lekcji " Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi" oraz skorzystaj z dołączonych map, a następnie wykonaj kartę pracy.. Rolnictwo Litwy opiera się na uprawie zbóż i ziemniaków oraz warzyw i owoców, a także na hodowli trzody chlewnej, bydła i drobiu.. Część 2.. Zaznacz literę L, jeżeli informacja dotyczy środowiska przyrodniczego Litwy, lub literę B - jeżeli dotyczy środowiska Białorusi.. Zaznacz literę L, jeżeli informacja dotyczy środowiska przyrodniczego Litwy, lub literę B - jeżeli dotyczy środowiska Białorusi..

Środowisko przyrodnicze Polski-cz.1.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.. Część 3.. Przedstawienie atrakcji turystycznych omawianych krajów.. Ze środowiska naturalnego pozyskuje się głównie drewno, torf i ryby, a ponadto ropę naftową, piasek, i bursztyny.. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi Od południowego zachodu graniczy z Polską Ma dostęp do Morza Bałtyckiego Kraj nizinny.. Przyrodnicze (vii) 92,, 1992 .. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Przyporządkuj Litwie i Białorusi właściwe cechy środowiska przyrodniczego.. 4.Na Litwie i Bialorusi znajdujq siç cenne obiekty dziedzic- twa kulturowego.. W sumie przep yn li po -Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.. Powstały one dopiero w 1991 roku, gdy rozpadł się Związek Radziecki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt